Bezpečné a čisté město

Bezpečnost Ostravy stála od roku 2007 do poloviny letošního roku přibližně 1,9 miliardy korun. Další stovky milionů bude město potřebovat především na financování městské policie a jejích preventivních prostředků, na investice do budování integrovaných výjezdových center a příspěvky na činnost všech složek integrovaného záchranného systému, a to včetně hasičského záchranného sboru. Další peníze vynakládá město také na programy prevence kriminality. Právě v této oblasti je velký prostor pro zlepšení. Potřebujeme novelu trestního řádu, abychom rychleji a účinněji zasahovali i proti pouliční kriminalitě a drobným krádežím, a současně je nutné vybudovat celorepublikově fungující systém bezplatné právní pomoci i pro lidi, kteří nemají dostatek finančních prostředků.