Doprava a Ostrava

Prioritou pro Ostravu je dokončení propojení centra města s dálnicí D1. Tyto stavby financuje státní rozpočet. Aby skutečně pro Ostravu peníze na tento účel byly, je úkol nejen pro rok 2010. Uvnitř města je nezbytné vyřešit systém parkování a průjezdnost rozhodujících dopravních tras. To nyní pomáhají řešit tzv. inteligentní dopravní systémy, které využívají informační technologie. Jejich uvedení do života bylo součástí mého programu již v roce 2006, nyní se tento cíl postupně naplňuje. Chci, aby projekt pokračoval, a to nejen kvůli dopravní situaci ve městě, ale také proto, že doprava je jedním z významných zdrojů znečištění ovzduší. Pokud bude plynulejší a nebudou vznikat dopravní zácpy v centru města, je to jedna z šancí pro zlepšení kvality ovzduší.