Odpovědné hospodaření

Ostrava i v době ekonomické krize a snižujících se rozpočtů hospodařila rozumně a s vyrovnanými účty. Šetřila, ale současně se rozvíjela a rozvíjí. Stabilní hospodaření umožňuje Ostravě investovat i pokračovat ve velkých projektech, na jejichž spolufinancování si s mírou půjčuje. Zavedla řadu úsporných opatření, má zdravé finance, není zadlužena nad rozumnou mez, neriskuje. To se mimo jiné projevilo i v dlouhodobě a opakovaně kladném mezinárodním ratingovém hodnocení města. Správa majetku a financí Ostravy byla v posledních čtyřech letech mým úkolem. Svoji roli proto vidím v prosazování zdravého hospodaření veřejného sektoru.