Podmínky pro budoucnost

Život v Ostravě se rok od roku mění. Rostou nové domy, zlepšuje se dopravní dostupnost i nabídka pro volný čas. Úkolem je dobudování nebo posílení podnikatelských zón v Mošnově, Hrabové a Hrušově, pro který je nutné získat 1,1 miliardy korun na projekt sanace a rozvoje. Důležité je oživení Dolní oblasti Vítkovic i dobudování Nové Karoliny. Nezbytná je také podpora škol a rozvoje univerzit i jejich výzkumných center, vybudování nového zázemí pro kulturu a doplnění kapacit pro vrcholový i rekreační sport. Mimo to se chci osobně zasadit o vybudování Světa techniky - Science and Technology Centra. Svět techniky bude novým místem pro volný čas, vzdělávání a rozvoj vztahu k technice a přírodní vědám. Znamená novou funkci pro Dolní oblast Vítkovic, propojuje historii technického umu Ostravy s budoucností.