Životopis

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obor Ochrana životního prostředí.

Po absolvování fakulty následovala v letech 1986 – 1991 profesní dráha v oblasti ochrany vod, ochrany životního prostředí severní Moravy a Slezska, likvidace odpadů a nakládání s nebezpečnými průmyslovými odpady.

Postupně zaměstnání ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, na krajském odboru oblastního plánování a životního prostředí v Moravskoslezském (dříve Severomoravském) kraji a na Krajské hygienické stanici v Ostravě.

V letech 1991 – 2004 Ministerstvo životního prostředí České republiky - Územní odbor pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě. Absolvent doktorandského studia Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava v oboru Ochrana životního prostředí v průmyslu, absolvoval prací „Management rizik v životním prostředí ostravské průmyslové aglomerace – kritická analýza přípravy sanace kontaminované lokality Karolina v Ostravě“.

Člen řady odborných skupin, oborových sdružení a iniciativ v oblasti ochrany životního prostředí. Od roku 2004 samostatný odborný konzultant v oboru průmyslové ekologie. Od listopadu 2006 do listopadu 2010 náměstek primátora Ostravy pro majetek a finance za ODS. Člen ROTARY CLUBU Ostrava.